Karte

Atvērt karti ar pludmalēm

Skolotājiem

Mācību programma: “Pirmās palīdzības uz ūdeņiem apmācība skolotājiem”

 

Programmas apjoms: 36 stundas

 

Programmas mērķa grupa: sporta skolotājiem

Anotācija: Programmā paredzēts sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas pedagogiem palīdzēs darbā ar bērniem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pedagoģiskajai saskarsmei, pirmajai palīdzībai un glābšanai ūdenī. Pedagogi iepazīs arī glābšanas ierīces un aprīkojumu.