Karte

Atvērt karti ar pludmalēm

Atpūtniekiem

Mācību programma: “Pirmās palīdzības uz ūdeņiem apmācība atpūtniekiem”

 

Programmas apjoms: 24 stundas

 

Programmas mērķa grupa: ūdens izklaižu cienītājiem

Anotācija: Programmā paredzēts sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, pirmajā palīdzībā un glābšanā uz ūdens.