Karte

Atvērt karti ar pludmalēm

Sāc gatavoties starptautiskam velobraucienam gar jūru!

Plānotais maršruts ir sekojošs:
Datums Diena Maršruts Distance Piezīmes Nakšņošana
17.08.10 Otrdiena  Jūrmala   Atklāšana – izbrauciens pa Jūrmalu ar velosipēdu Jūrmalā
18.08.10 Trešdiena Carnikava – Saulkrasti - Liepupe – Tūja – Ķurmrags ~ 45-50 km Posms Saulkrasti – Liepupe ar autobusu Kempings starp Tūju un Ķurmragu
19.08.10 Ceturtdiena Ķurmrags – Meleki – Svētupe – Salacgrīva – Ainaži – Hēdemeste ~ 70 km posmu Ķurmrags – Veczemju klintis; Salacgrīva – Ainaži Kempings Hēdemestē
20.08.10 Piektdiena Pērnava – Audru – Hēdemeste ~ 25 km Hēdemeste – Pērnava; atpakaļ Audru Hēdemeste Kempings Hēdemestē
21.08.10 Sestdiena Hēdemeste    Braucieno noslēgums 

Maršruts izstrādāts gan kalnu un gan šosejas divriteņiem. Velobrauciens ir piemērots arī iesācējiem. Pasākuma laikā būs iespēja apmeklēt dažādus apskates objektus, kā arī jaunizveidoto infrastruktūru. Savukārt žurnālistiem šovasar labiekārtotajās pludmalēs būs iespējams iegūt informāciju latviešu, igauņu, angļu vai krievu valodā. Tuvāka informācija par maršrutu, dalību un reģistrācijas kārtību sekos.

Turpinās 2009. gadā uzsāktā Latvijas – Igaunijas kopprojekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā” (jeb „Beach Hopping”) realizācija, kas paredz līdz 2010.gadam īstenot virkni aktivitāšu, kas Baltijas jūras peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam. Projekta ietvaros tiek ieguldīti līdzekļi pludmales infrastruktūras uzlabošanā, glābšanas dienestu attīstībā, izglītojošos pasākumos par drošību pludmalē un tūrisma mārketinga pasākumos ar nolūku reklamēt projekta teritoriju kā vienotu tūrisma galamērķi. Nozīmīga projekta sastāvdaļa ir arī savstarpējā pieredzes nodošana kaimiņu pašvaldībām.

Jaunizveidotā infrastruktūra sevī iekļauj:

  • Saulkrastos ir izbūvēts pludmales novērošanas tornis, darbojas glābšanas dienests un uzsākti Saulkrastu peldvietas "Centrs" tualetes rekonstrukcijas darbi Ainažu ielā 13B, kas tiek plānoti pabeigt jūlija beigās;
  • Jūrmalā apmācīti 18 glābēji un novadīti 34 semināri bērniem par drošību uz ūdens; Salacgrīvā apmācīti glābēji un iegādāts inventārs;
  • Carnikavā šogad uzsākti projektēšanas darbi Lilastē, lai nodrošinātu ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu stāvlaukumam Ziemeļu ielā 28. Nākotnē kopā ar dažiem sabiedriskajiem objektiem ir paredzēts uzcelt glābšanas staciju.
  • Audru peldvietas teritorijā izbūvēts bruģēts gājēju celiņš ar apgaismojumu, uzbūvēta koka inventāra glabātuve apgāztas laivas formā, bērnu spēļu laukums, soliņi, pārģērbšanās kabīnes, izvietotas tualetes. Apkārtnē iekārtots piedzīvojumu parks ar trasi, kurā jāpārvar šķēršļi vairāku metru augstumā virs zemes.

Projekts tiek īstenots par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un tā kopējās izmaksas ir 1’913’989 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 85% apjomā (1’626’890,65 EUR). Minētais projekts ir daļa no Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, kā arī padarīt to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai. Latvijas – Igaunijas kopprojekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā” (jeb „Beach Hopping”) ir turpinājums 2004. – 2006.gadā realizētajam projektam „Vienotas pludmales glābšanas dienesta patruļas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā”, kuru finansēja no INTERREG III A Dienvidu prioritātes programmas un kurā piedalījās Saulkrastu, Jūrmalas, Liepājas un trīs Lietuvas pašvaldības.

Sīkāku informāciju varēs iegūt tuvākajā laikā interneta mājas lapā www.lifesaving.lv.
 

Ievietots: 07.05.2010

« Atpakaļ