Karte

Atvērt karti ar pludmalēm

About

Projekts „Vienotas glābšanas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā (Pludmales patruļa) tika uzsākts 2005.gada 19.aprīlī ar INTERREG III A „Dienvidu prioritātes” atbalstu. Tā noslēgums plānots 2007.gada aprīlī.Projektā iesaistīti seši partneri no Latvijas un Lietuvas – Jūrmalas pilsētas dome kā vadošais partneris, Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome, Liepājas pilsētas dome, Palangas pilsētas dome, Klaipēdas pilsētas dome un Neringas komunālo pakalpojumu centrs.

Projekta mērķis ir paaugstināt drošības līmeni Baltijas jūras reģionā un nodrošināt zilā karoga kritērijiem atbilstošu glābšanas sistēmu, izveidot vienotu glābšanas sistēmu Latvijas un Lietuvas pludmalēs – izstrādāt vienotus glābēju atbilstības darbam standartus un procedūras, izveidot kopīgu interneta mājas lapu, izstrādāt mācību programmu un izveidot mācību centru glābējiem Jūrmalas pilsētā un glābšanas staciju Saukrastos. Projekta gaitā paredzēts uzlabot iesaistīto partneru glābšanas ekipējumu.

Bez tam projektā paredzētas dažādas informatīvas aktivitātes, kā, piemēram, plakātu izvietošana pludmalēs ar brīdinājumiem, ko pludmalēs darīt nedrīkst un informāciju par glābšanas stacijām. Informācija tiks izvietota arī projektā iesaistīto pilsētu sabiedriskajā transportā un masu medijos.

Projekta kopējais budžets ir 888 655 eiro. Vadošā partnera (JPD) finansējums projekta ietvaros sastāda 213 590 eiro, no kuriem 53397,50 ir līdzfinansējums.

 

Projektā iesaistīti seši partneri no Latvijas un Lietuvas:

  1.  Jūrmalas pilsētas dome, vadošais partneris;
  2.  Liepājas pilsētas dome;
  3.  Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome;
  4.  Palangas pilsētas dome;
  5.  Klaipēdas pilsētas dome;
  6.  Neringas komunālo pakalpojumu servisa centrs.

Jaunumi