Karte

Atvērt karti ar pludmalēm

Par projektu

2008. gada 1.septembrī aizsākās Latvijas -Igaunijas pārrobežas projekts "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" („Beach Hopping”), kura laikā Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Jūrmalas, Carnikavas, Salacgrīvas pašvaldībām no Latvijas un Audru un Hēdemēstes pašvaldībām no Igaunijas, kopīgi īsteno projektu "Beach Hopping" Baltijas jūras līča piekrastes sakopšanai, sakārtojot apkārtējo vidi un uzlabojot drošību pludmalēs. Projekts tiks īstenots par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un tā kopējās izmaksas ir 1’913’989 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 85% apjomā (1’626’890,65 EUR).

 

Projekta mērķis veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

 

Projekta aktivitātes:

 1. Pludmales infrastruktūras uzlabošana (pludmales infrastruktūra gan mobilā, gan stacionārā, glābšanas stacijas aprīkojums, tehniskie projekti un plāni).
 2. Glābēju apmācības.
 3. Pieredzes apmaiņas semināri.
 4. Informēšanas pasākumi par drošību pludmalē (plakāti, komiksi un semināri skolās).
 5. Talkas pludmalēs.
 6. Pieredzes nodošana kaimiņu pašvaldībām.

 

 

Projekta darbības laiks 24 mēneši, un tas noslēgsies 2010. gada 31.augustā.

Projektā iesaistītas trīs pašvaldības no Latvijas un divas no Igaunijas :

 1. Saulkrastu novada dome – vadošais partneris;
 2. Jūrmalas pilsētas dome;
 3. Carnikavas novada dome;
 4. Salacgrīvas novada dome;
 5. Audru pašvaldība;
 6. Hēdemēstes pašavaldība.

 

„Beach Hopping” projekts ir daļa no Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, kā arī padarīt to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai. Latvijas - Igaunijas kopprojekts "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" (jeb "Beach Hopping") ir turpinājums 2004. - 2006.gadā realizētajam projektam "Vienotas pludmales glābšanas dienesta patruļas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā", kuru finansēja no INTERREG III A Dienvidu prioritātes programmas un kurā piedalījās Saulkrastu, Jūrmalas, Liepājas un trīs Lietuvas pašvaldības.

Jaunumi

Jāņu brīvdienu laikā atpūties droši pludmalē!

Turpinās 2009. gadā uzsāktā Latvijas – Igaunijas kopprojekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā” (jeb „Beach Hopping”) realizācija, kas paredz līdz 2013.gadam īstenot virkni aktivitāšu, kas Baltijas jūras peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

Ievietots: 21.06.2010 Lasīt vairāk...

Sāc gatavoties starptautiskam velobraucienam gar jūru!

Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadi, Jūrmalas pilsēta no Latvijas puses un Audru un Hēdemēstes pašvaldības no Igaunijas puses informē, ka šovasar  tiks organizēts starptautisks velobrauciens no 17.augusta līdz 21.augustam. Velobraucienā aicināti piedalīties gan veloentuziasti, gan žurnālisti, gan citi interesenti. 

Ievietots: 07.05.2010 Lasīt vairāk...